Inschrijven

Inschrijven voor de cursussen en workshops kunt u voor 31 september 2007 door middel van het inschrijfformulier.

Dit formulier kunt u aanvragen bij de cursusadministratie:
Betsie Vos,
Jasmijnstraat 24
4286 CS  Wijk en Aalburg
Tel. (0416) 696 173
Email: info@stichtingkunst.nl

Inschrijving geschiedt door het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend op te sturen. De volgorde van binnenkomst is bepalend voor de plaatsing binnen een cursus/ workshop. Inschrijving verplicht u tot betaling van het cursusgeld.

INDELING

Na ontvangst van de inschrijvingen zullen de cursussen en workshops definitief worden ingedeeld. Er geldt een minimum deelname van 8 personen. Na indeling is uw inschrijving definitief en bent u verplicht tot betaling van het gehele bedrag.

BETALING

Na indeling van de cursussen en workshops ontvangt de deelnemer een nota en een deelnemerslijst. Het cursusgeld dient binnen 10 dagen na de eerste bijeenkomst in zijn geheel te zijn voldaan op ons bankrekeningnummer 35.70.53.818  t.n.v. STICHTING KUNST. Bij niet tijdige betaling wordt € 10,- per aanmaning in rekening gebracht. In overleg met de penningmeester kan betaling eventueel in twee gedeelten plaatsvinden.

Verzuimde lessen worden niet gecompenseerd. Indien lessen door uitvallen van de docent geen doorgang vinden, dan worden deze lessen, voor zover mogelijk, ingehaald of vervangen.

Inwoners van de gemeente Werkendam en Woudrichem komen voor een vergoeding uit het Activiteitenfonds in aanmerking als hun netto inkomen per maand niet hoger is dan 120% van het sociaal minimum. Meer informatie hierover bij: Buro Altena voor Werk, Inkomen en Zorg, tel: (0183) 507 288, elke werkdag van 9.00-12.00 uur.

Inwoners van de gemeente Aalburg kunnen hierover contact opnemen met de gemeente, tel. (0416) 698 700